Velkommen til

Skanderborg Lokalradio

Vi sender på FM 101,5 Mhz
til Skanderborg Kommune

Skanderborg Lokalradio sender 15 timer ugentlig. Vi sender en times lokalt taleprogram suppleret af varieret musik.

Radiostationen sender på programtilladelse udstedt af Radio- og TV Nævnet (Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen), hvor Radio- og TV Nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.